Kullanıcı
 
Kullanıcı Adı :
    Şifre :
    Güvenlik Kodu :
 
YURTDIŞI REÇETELERİNİN KARŞILANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

18-07-2007 00:39:43


SGK(Devredilen SSK) ile sözleşmeli tüm eczaneler yurtdışı reçetelerini de karşılamakla yükümlüdür.

Yurtdışı reçetelerinin ekinde Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesinin fotokopisi bulunacaktır. Reçetelerde, sigortalının sağlık yardımı aldığı ülke adı yazılı olacaktır.

Reçeteler, provizyon sisteminde “deneme” olarak işlenip,çıktısı reçeteye eklenecektir.

Provizyon sistemine işlerken:
Eğer sistemde Kurum olarak” deneme” yoksa ,Kurum Kodu Giriş’i yapılacak."Kurum kodu" olarak 999999(6 adet 9) ,Kurum adı olarak da “DENEME” yazılarak kaydedilecek.

Emekli Sigortalı reçetesi :
Sicil NO olarak, 555555555 (9 adet 5),karne sayfa no ya Z555555(6 tane5) girilecek ve kurum olarak DENEME seçilecek.

Reçetenin Hastane No, protokol no,doktor adı ve soyadı,doktor diploma no, reçete tarihi,ilaç alım tarihi reçeteye göre girilecek.

Reçete sayfa no bölümüne Bayan için 99 ; erkek için 98 girilir


Çalışan Sigortalı reçetesi:
Sicil No olarak 444444444(9 adet 4),karne sayfa no ya Z123456 girilecek ve kurum olarak DENEME seçilecek.

Reçetenin Hastane No, protokol no,doktor adı ve soyadı,doktor diploma no, reçete tarihi,ilaç alım tarihi reçeteye göre girilecek.

Reçete sayfa no bölümüne Bayan için 99 ; erkek için 98 girilir


Yurtdışı Sigortalı Raporlu reçetelerinde,mutlaka rapor ekinde rapor takip formu bulunacak ve her reçete ile birlikte ,DR tarafından reçeteye yazılı olan ilaçların adı ,adedi ve reçete tarihi bu forma da işlenmiş olacaktır. Yurtdışı sigortalıları için düzenlenen raporların arka yüzünün,(rapor takip formu) raporun çıktığı tarihten itibaren eksiksiz olarak doldurulmuş olması gerekmekte;rapor tarihi ile rapordan sonra düzenlenmiş ilk reçete arasında makul süreden fazla (2-3 gün) fark varsa hastanın o tarihe kadar o raporla ilaç kullanmadığına dair hastadan yazılı belge alınıp, reçete takip formuna eklenecek.(Hastanın bu beyanı form üzerinde de olabilir.)

Aşağıda sunulan reçete adetine uygun Yurtdışı reçete listeleme formu doldurulacak ve fatura düzenlenecektir. Fatura ve Yurtdışı Reçete Listeleme Formu üçer nüsha olacak, faturanın fotokopi olan nüshalarına ıslak imza ve kaşeyle aslı gibidir onayı yapılacaktır. Zarfın üzerine üç nüsha yurtdışı fatura teslim dilekçesi eklenecektir.

Yurtdışı Reçete Listeleme Formuna ulaşmak için tıklayınız...

Yurtdışı Fatura Teslim Dilekçesine ulaşmak için tıklayınız....

Yurtdışı Hastalar için İlaç Takip Formuna ulaşmak için tıklayınız...

geri