Kullanıcı
 
Kullanıcı Adı :
    Şifre :
    Güvenlik Kodu :
 
İLÂÇ FİYATLARI HAKKINDA TEBLİĞ (MÜLGA)

18-01-2005 09:59:42

İLÂÇ FİYATLARI HAKKINDA TEBLİĞ (MÜLGA)
(Resmî Gazete Yayım Tarihi: 16.01.1985 Sayı: 18637)

Resmi Gazete' de yayımlanan ilâç Fiyatları Hakkında Tebliğ 'in 11 inci maddesi ile yürürlülükten kaldırılmıştır. (R.G Sayı: 22391 Tarih: 01.09.1995


geri