Kullanıcı
 
Kullanıcı Adı :
    Şifre :
    Güvenlik Kodu :
 
ODA ve YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATLARI HAKKINDA - 15.01.2018

Devlet Memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01.01.2018 – 30.06.201 dönemi için (0,108550) olduğu, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 04.01.2018/ 27998389-010.06.02-138 sayılı genelgesiyle 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneli ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4.Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca;


01.01.2018 – 30.06.2018 döneminde Yardımlaşma Sandığı ve Oda aidatı miktarları:Eczane Eczacıları ve Mesul Müdürler için;

Oda Aidatı: 54,28 TL.

Afet Fonu: 54,28 TL.

Oda Giderlerine Katılım Payı: 814,20 TL.

Yardımlaşma Sandığı Aidatı : 162,83 TL.

Toplam : 1.085,59 TL.Kamu Eczacısı için;

Oda Aidatı : 27,14 TL.

Yardımlaşma Sandığı Aidatı : 81,41 TL.

Toplam : 108,55 TL.Kamuda Çalışmayan ve Serbest Eczanesi Olmayan Eczacılar için;

Oda Aidatı: 54,28 TL.

Yardımlaşma Sandığı Aidatı : 162,83 TL.

Toplam : 217,11 TL.

olarak belirlenmiştir.6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunun 55. maddesinin “b” fıkrası gereği, aidatların Şubat ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.Önemle duyurulur...Haber okuma sayısı: 2019


« geri